XU HƯỚNG THỜI TRANG 2019 | MOST FUNCTIONAL FASHION TRENDS OF 2019 (MUST WATCH!!)

Thời TrangFacebook:
Instagram: benjamintrann
Snapchat: benjamintrann

00:28 Upcoming = Sắp tới
00:35 Fashion Trends = Xu hướng thời trang
00:46 Aesthetic = Phong cách
01:46 Variations = Sự biến tấu
01:57 Crop = Lửng
02:05 Elastic band = Chun cao su
03:02 Gender fluid = Giới tính nhuyễn (thuật ngữ ám chỉ việc không phân biệt giới tính)
04:09 Babushka = Khăn lụa (thuật ngữ)
04:14 Meme = Hình ảnh châm biếm
04:54 Status quo = thực trạng (được đặt ra để tạo một khung nhất định)
09:15 Skip = bỏ qua

This video is not sponsored or intended to advertise any brands mentioned.
Video này hoàn toàn không được tài trợ và có ý định quảng cáo cho bất kì thương hiệu nào được nhắc đến.

Nguồn: https://makemoneysecrete.com/

Xem thêm bài viết khác: https://makemoneysecrete.com/thoi-trang/

21 thoughts on “XU HƯỚNG THỜI TRANG 2019 | MOST FUNCTIONAL FASHION TRENDS OF 2019 (MUST WATCH!!)

  1. Ô này vs Fabo có gu thời trang chuẩn đẹp hợp xu thế mà giản dị ! Mình theo 2 xu thế : streesweath và sport ! Khổ muốn theo trend lắm nhưng có m73 khó mặc đồ vl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *