QĐ/ TW 102 – những quy định lạ lẫm có một không hai

Pháp LuậtQĐ/ TW 102 – những quy định lạ lẫm có một không hai
Tweet Share 0 +1 Pinterest 0 Email Đào Công Tiến 8-2-2018 Gần một năm trước, Đảng Cộng sản Việt Nam cho ra Nghị quyết 4 của Ban Chấp hành Trung ương có đề cập “những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Nay, Đảng cho ra tiếp Quy định 102 của Bộ Chính trị về “xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm”. Hai văn kiện này, cùng với cương lĩnh, điều lệ và nhiều văn kiện hiện hữu khác của Đảng, đã đưa Đảng tiếp tục trượt dài trên con đường cực kỳ bảo thủ – bảo thủ đến mức ngoan cố, với giáo điều ý thức hệ XHCN theo chủ thuyết Mác – Lênin vớ…

Nguồn: https://makemoneysecrete.com/

Xem thêm bài viết khác: https://makemoneysecrete.com/phap-luat/

3 thoughts on “QĐ/ TW 102 – những quy định lạ lẫm có một không hai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *