[Phim doanh nghiệp] Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (VINATABA) | Call: 0974 511 511

Tài Chính[Phim doanh nghiệp] Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (VINATABA) | Call: 0974 511 511

Client: VINATABA
Event Agency: Attco
Film Production House: ColorMedi.,JSC

Film Director: Hoàng Dũng
Write Scipt: Đậu Thu
Cameraman: Bình Nguyễn
Film Editor: Đức Hải – Hoàng Dũng

Pls contact để tư vấn: 0974 511 511 | hd@colormedia.vn | www.colormedia.vn

Ngày 05/4/1985, Liên hiệp các Xí nghiệp Thuốc lá Việt Nam – Tiền thân của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (VINATABA), đã được thành lập theo Nghị định số 108/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ). Đến nay, Vinataba đã trở thành doanh nghiệp hàng đầu, giữ thị phần chi phối trên thị trường nội địa và xuất khẩu thuốc lá trong ngành công nghiệp thuốc lá Việt Nam, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế đất nước, khẳng định và phát huy tốt vai trò nòng cốt trong sự nghiệp đổi mới và phát triển ngành Thuốc lá Việt Nam.

Lưu ý: Phim chỉ phục vụ công tác ra mắt sản phẩm mới tại sự kiện. Không phục vụ công tác truyền thông ra ngoài, không cổ vũ, cổ súy cho việc hút thuốc.

Nguồn: https://makemoneysecrete.com/

Xem thêm bài viết khác: https://makemoneysecrete.com/tai-chinh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *