English vocabulary about ACCOUNTING | Vocabulary by topics

ThuếEnglish vocabulary about ACCOUNTING
——————————————————–
Enjoy English – Enjoy Learning! Enjoy English!
Make Learning English funnier and more effective through: Stories with subtitles, vocabulary by topics with images, conversations by topics.
——————————————————–
Playlists:
– Learn English through stories with subtitles:
– Learn English through conversations:
– Learn English vocabulary:
——————————————————–
Please LIKE and SUBSCRIBE to support us!
#EnjoyEnglish #Accounting #Vocabulary

Nguồn: https://makemoneysecrete.com/

Xem thêm bài viết khác: https://makemoneysecrete.com/thue/

8 thoughts on “English vocabulary about ACCOUNTING | Vocabulary by topics

  1. Không chỉ trong việc học tiếng anh chuyên ngành kế toán tài chính, mà trong bất kỳ môn học nào bạn cũng cần lên kế hoạch học tập và sắp xếp thời gian biểu khoa học cho việc học đó. Bạn cần bố trí xem mình sẽ học vào lúc nào, học cái gì?

    http://tienganhtaichinhketoan.com/hoc-tieng-anh-chuyen-nganh-ke-toan-hieu-qua/

  2. Hy vọng các bạn sẽ thêm phần phân loại động từ, danh từ trong mỗi bài học. Cảm ơn rất nhiều!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *