Hướng dẫn cài đặt, sử dụng Canoscan Lide 120 Bản chuẩn HD

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Máy Canoscan Lide 120 bản chuẩn HD. Gồm các bước sau: 1. Chuẩn bị: – Đĩa driver. Đĩa chứa bộ cài trình điều khiển máy. khi mua máy sẽ kèm theo hoặc tải từ trang chủ của hãng Canon link: – Dây nối USB kết nối máy Scan […]

Continue Reading