Quy trình làm việc của Google

Bạn có biết thuật toán của Google và cách Google hoạt động?

Google gồm có trình thu thập thông tin, chỉ mục và cuối cùng là thuật toán. Muốn Google biết đến sự tồn tại của website, cần có liên kết từ các website khác. Dựa trên các liên kết đó, trình thu thập thông tin của Google sẽ đi theo để tới website và thu thập […]

Continue Reading